Inventarisatie mogelijkheden om methaanemissies vanuit de veehouderij te verminderen (BO-43-013.01-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, heeft Nederland als uitganspunt een ‘doelstelling van 49% reductie in 2030’ gesteld. Van de 56 Mton CO2(-eq) totale reductie komen er 3,5 Mton voor rekening van het landgebruik en de landbouw. 1 Mton hiervan moet behaald worden door maatregelen die de methaanuitstoot verminderen. Dit project onderzoekt huidige en toekomstige technische maatregelen om methaanemissies in de veehouderij te verminderen, en hun effect op integrale verduurzaming. Het resultaat moet laten zien welke huidige en in ontwikkeling zijnde maatregelen kunnen bijdragen aan methaanemissiereductie, hoe deze maatregelen presteren ten aanzien van diverse duurzaamheidsthema’s en of ze ethische vragen oproepen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18