Internationale samenwerking (WOT-01-001-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project beoogt het in stand houden of eventueel uitbreiden van de internationale samenwerking met name binnen Europa, voor zover dat al niet gebeurt in andere onderdelen van het programma. Het doel van het project wordt nagestreefd door het financieren van deelname aan internationale overlegstructuren (CoVetLab, EPIZONE, MedVetNet, enz.), alsmede de internationale contacten met organisaties als OIE, FAO, EU en WHO, door o.a. het bijwonen van jaarvergaderingen en het ondersteunen van het ministerie en de CVO.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21