International Exchange (KB-36-002-002, KB-24-005-002, KB-14-012-064)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project worden internationale uitwisseling en samenwerking gestimuleerd en wordt specifiek deelname aan onderzoeksnetwerken en ICES groepen gefinancierd. Deze groepen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het KB WOT Visserij programma. De resoluties voor de werkgroepen worden in oktober 2022 goed gekeurd door ICES. In 2023 wordt waarschijnlijk deelname gefinancierd aan: Data and Information Group (DIG), WG on the Value of Coastal Habitats for Exploited Species (WGVHES), WG on Fisheries Acoustics and Technology (WGFAST), WG on Integrative Physical-biological and Ecosystem Modelling (WGIPEM), Benthos Ecology WG (BEWG), Working Group on Fisheries Benthic Impact and Trade-offs (WGFBIT), Working Group on Application of Genetics in Fisheries and Aquaculture (WGAGFA), Working Group on Acoustic Trawl Data Portal Governance (WGAcousticGov), Working Group on SmartDots Governance (WGSMART), Workshop on operational implementation of stomach sampling (WKOISS), Fifth Workshop on Optimization of Biological Sampling (WKBIOPTIM5), Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB), Working Group on Transparent Assessment Framework Governance (WGTAFGOV) en Workshop on MSE development (WKMSEDEV).

Resultaten van de bijeenkomsten zullen worden gerapporteerd in de formele werkgroep rapporten, interne Wageningen Marine Research rapporten en wetenschappelijke manuscripten. Resultaten worden verspreid via de ICES website, sessies op de ICES jaarvergadering en symposia.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.