Integrated Governance Approach (BO-43-118-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het systeemdenken in LIFE IP Deltanatuur (en evengoed bij de PAGW) vraagt om samenwerking en integratie van beleidsvelden. Het meerjarig doel is om een werkwijze te ontwikkelen om tot een meer geïntegreerde governance benadering te komen, die zich in de loop van Life IP en PAGW moet bewijzen en daarmee ook hierna toegepast kan worden. In 2020 is al gewerkt aan een IGA. De IGA wordt opgeschaald tot een instrument waarmee de verticale afstemming van bestuurslagen en de horizontale afstemming van beleidssectoren transparant wordt gemaakt. Het project richt zich op verdere onderbouwingen aanleveren voor het opschalen en doorontwikkelen van IGA; het toepassen van IGA in casuïstiek en reflecteren op praktijkcasussen; het verbreden van IGA voor PGAW en het monitoren van beleid via IGA.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22