Integrated feed model en overdrachtsmodellen (KB-33-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het  Project Integrated feed en overdrachtsmodellen gaat over:

  • Overdrachtsmodellen (PBPK) voor contaminanten in dieren
  • Voorspellende modellen voor mycotoxinen in diervoederingredienten (tarwe, mais, gerst)
  • Databases met rantsoenen en gehalten in diervoederingredienten (KAP) en overkoepelende structuur voor koppelen alle modellen en data.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.