Integrale effecten klimaatregelen (BO-53-000-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

LNV heeft aangegeven behoefte te hebben aan een meer integraal overzicht voor het werkgebied van het programma Landbouw en Landgebruik en de onderliggende 5 thema’s. Welk totaaleffect kan worden verwacht van alle maatregelen en hoe hangen effecten samen, waar versterken de maatregelen in thema’s elkaar en waar zit spanning? Er is binnen de huidige themalijnen ieder voor zich wel aandacht voor verwachte effecten, kosten en benodigde sturingsinstrumenten maar deze aspecten worden niet in alle thema’s structureel en consistent (op dezelfde manier) opgepakt en de totale kosten worden daarmee onvoldoende in beeld gebracht. Als gevolg kan maar moeizaam een overzicht van de verdeling van lasten van uitvoering van het klimaatakkoord in beeld worden gebracht en met relevante sectoren en stakeholders worden besproken.

 

Dit projectplan bevat een voorstel voor een concrete onderzoeksaanpak voor een integraal overzicht binnen het programma Klimaatenvelop Landbouw en Landgebruik. Hierbij zijn de activiteiten in het eerste jaar (2021) concreet uitgewerkt en wordt een doorkijk gegeven naar de mogelijke activiteiten in 2022 – 2024.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21