Integrale aanpak mest-, ammoniak- en klimaatbeleid (BO-43-101-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Maatregelen en initiatieven op het gebied van nutriëntenbeheer die binnen een bepaalde richtlijn worden voorgesteld of geïmplementeerd kunnen soms positieve (synergie) of negatieve (afwenteling) implicaties hebben voor het behalen van doelstellingen van andere richtlijnen. Zo kan bijvoorbeeld het verdunnen van mest niet alleen ammoniakuitstoot verminderen, maar ook stikstofverliezen via denitrificatie en stikstofuitspoeling juist vergroten. Het project Integrale aanpak mest-, ammoniak- en klimaatbeleid heeft als doel om deze synergiën en afwentelingen in kaart te brengen en om beleidsmakers een handvat of kader te bieden waarin deze kunnen worden afgewogen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23