Intact protein analytics (KB-37-002-017, KB-23-002-032)

  • Barbu, Ioana (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eiwitten spelen een belangrijke rol in veel voedselbereidingen (voedingswaarde, reologisch en sensorisch), waardoor ze veel toegepast worden krijgen in nieuwe industriële producten. Daarnaast krijgen eiwitten recent veel aandacht omdat alternatieve eiwitbronnen nodig zijn om aan de groeiende vraag te voldoen. Van nieuwe eiwittenbronnen zoals insecten en algen wordt verwacht dat ze traditionele dierlijke eiwitbronnen in de nabije toekomst gedeeltelijk zullen vervangen. Veel aspecten op het gebied van voedselveiligheid zijn echter nog onbekend voor deze alternatieve bronnen moeten worden onderzocht. Massaspectrometrie (MS) is aantoonbaar de eerste keuze als technologie voor de karakterisering van eiwitten en peptiden. Binnen de WOT is er behoefte aan methoden waarmee (kwantitatieve) minimale verschillen kunnen worden gemeten tussen eiwitten in (complexe) mengsels zoals voedselmatrices. Dit project richt zich op de verbreding van kennis en implementatie van MS-gebaseerde technieken: bottom-up, middle- en top-down proteomics om identificatie, kwantificatie en karakterisatie van eiwitten in voedsel mogelijk te maken. Vanuit het veld van bottom-up proteomics zullen we ons richten op gerichte proteomics (met MRM-MS) die worden gebruikt voor de reproduceerbare identificatie en kwantificatie van specifieke eiwitten bij lage concentraties in complexe matrices. Deze technieken kunnen worden gebruikt om verschillende vragen te beantwoorden met betrekking tot de detectie van b.v. allergenen, groeibevorderaars, soorten vreemde eiwitten, genetisch gemodificeerde organismen, cel blootstelling of natuurlijke (eiwit) toxines. Karakterisering van eiwitten met MS-gebaseerde technieken geeft informatie over eiwitmodificaties en geeft informatie voor zowel biologisch (bindingseigenschappen, oorsprong, groeiomstandigheden, bioactiviteit) als proces (verwarming, vorming van adducten, proteolyse) gerelateerde informatie. Twee voorbeelden worden gekozen voor de ontwikkeling en implementatie van op MS gebaseerde methoden: 1) de karakterisering van antilichamen en 2) bevestigingsmethoden van allergenen (uit traditionele en nieuwe voedselbronnen). Ontwikkelde methoden worden met de tijd in de WOT geïmplementeerd. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21