Instrumentarium natuurcombinaties (WOT-04-011-036.89)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2016 is de methode in de steigers gezet. Dat heeft geleid tot:

  • Definities van sleutelbegrippen zoals wat in dit project onder natuurcombinaties wordt verstaan,
  • Een afbakening van in beschouwing te nemen soorten en hun habitat,
  • Een systematiek om kansrijke locaties geografisch te identificeren,
  • Inzicht in de ecologische condities die natuurcombinaties kunnen opleveren,
  • Inzicht in hoe deze resultaten zich verhouden tot de Graadmeter Natuurwaarde en het MNP.

In 2017 wordt de methodiek verder uitgewerkt en getest. Daarbij richten we ons specifiek op het MNP als in te zetten instrument en onderzoeken we welke mogelijkheden het MNP en met welke aanpassingen biedt om uitspraken te doen over het realiseren van natuurdoelen. We focussen op VHR-doelen, meer algemene natuurdoelen (zoals de maatschappelijk gewaardeerde natuur uit de Rijks Natuurvisie) zullen in een contextuele beschouwing worden meegenomen, maar niet afzonderlijk uitgewerkt. We richten ons op natuurcombinaties buiten het NNN, in zowel het agrarisch als het stedelijk gebied.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17