Institutionele vormgeving natuurbeleid (WOT-04-011-036.88)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de eerste rapportage van het Natuurpact van 2016 wordt de institutionele vormgeving van het natuurbeleidsdomein, bijvoorbeeld de taakverdelingen tussen Rijk, provincies en gemeenten/waterschappen, maar ook tussen overheid, civil society en markt, als een gegeven beschouwd. Onderzocht is hoe binnen deze institutionele context beleidsinspanningen van provincies in wisselwerking met de rijkskaders bijdragen aan versterking van de biodiversiteit, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van de verbinding tussen natuur en economie. In de rapportage van 2019 wil PBL ook aandacht besteden aan het effect van de institutionele context op de beleidspraktijk en beleidsleren op dit niveau bevorderen (zie plan van aanpak Evaluatie Natuurpact). Doelgroep van deze analyse zijn provincies en Rijk. Vraag is echter hoe deze analyse aangepakt moet worden: wat is er nodig om tot institutionele analyse, evaluatie en ontwerp te komen op het niveau van een beleidsdomein?

Het doel van dit project is om theoretisch en methodisch kader te ontwikkelen en toe te passen, waarmee de institutionele vormgeving van het natuurbeleid kan worden geëvalueerd en op basis waarvan aanbevelingen kunnen worden gedaan voor institutionele verbeteringen. 

Vraag die centraal staat in dit project is welke concepten, criteria en methoden er vanuit bestuurskunde, economie en recht benut kunnen worden om tot een concrete aanpak te komen voor institutionele analyse, evaluatie en ontwerp op het niveau van het natuurbeleidsdomein

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17