InsectPARC+ (KB-30-003-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Internationaal maar ook nationaal is de expertise op het gebied van insectenkweek sterk gefragmenteerd. De positie van Nederland en daarbinnen Wageningen University & Research is internationaal op het gebied van insecten leidend. Dit programma zal bijdragen aan het behouden en verder versterken van deze posititie. Voor het verbeteren van de resource use efficiency via het gebruik van insecten is binnen Wageningen University & Research een netwerk van onderzoekers actief mede om de integrale ontwikkeling van expertise gericht op de totale insectenketen te vergroten. Internationaal draagt Wageningen University & Research bij aan de totstandkoming en uitvoering van een EU COST action met als doel het creeren van een internationaal netwerk voor het delen van kennis op het gebied van insecten als diervoedergrondstof. Dit programma heeft verder bijgedragen aan de oprichting van een insectencommissie binnen de EAAP (Europese Federatie van Dierwetenschappen). Wageningen University & Research heeft een leidende rol in deze commissie en het platform biedt ruime mogelijkheden voor het internationaal delen van kennis op het gebied van insecten als diervoeder. Via dit programma wordt verder gewerkt aan de zichtbaarheid van deze commissie en het verder uitbouwen van de activiteiten.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18