Insect Breeding (KB-39-005-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Insecten leveren hoogwaardige eiwitten voor zowel humane consumptie als voor de dierlijke voedingsindustrie. Daarnaast zijn ze uniek in het omzetten van reststromen in biomassa, waardoor ze een belangrijke rol spelen binnen circulariteit. Desalniettemin is het op grote schaal produceren van insecten een uitdaging. Er is behoefte aan het op grote schaal fenotyperen van insecten, waarbij variatie tussen insecten van dezelfde subspecies ingezet kan worden om insecten populaties te verbeteren en te selecteren op gezonde, efficiënte populaties.

Het uiteindelijke doel van dit SEED project is om een onderzoeksvoorstel te schrijven gericht op het inzetten van technieken ontwikkeld binnen fokkerij en genetica om de insecten industrie te helpen met het produceren van gezonde populaties. Technieken kunnen ingezet worden om populaties te kweken die verschillen in belangrijke eigenschappen waardoor ze onder verschillende omstandigheden (milieus/reststromen) ingezet kunnen worden. In de huidige insecten productie ligt de focus met name op reproductie, waarbij genetische verbetering in veel gevallen nog niet meegenomen wordt. De verwachting is dat grote stappen gezet kunnen worden in de genetische verbetering van insecten populaties, gebruikmakende van selectie programmas die toegepast worden bij landbouwhuisdieren. De uitkomst van dit onderzoeksvoorstel zal er voor zorgdragen dat bedrijven tegemoet kunnen komen in de toenemende vraag naar insecten eiwitten ende productie van gezonde, efficiënte insecten populaties Daarnaast zal dit voorstel leiden tot de ontwikkeling van een nieuw domein binnen fokkerij en genetica.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19