Innovatieve technologische ontwikkelingen op het vlak van MS en chromatografie (KB-37-002-005, KB-23-002-019, KB-15-006-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

De technologische ontwikkelingen in de instrumentele analyse gaan razendsnel en bieden nieuwe kansen om niet alleen efficiënter te werken, maar ook om meer informatie te verkrijgen. In dit project worden nieuwe MS-technologieën kritisch beoordeeld op hun potentieel en toepasbaarheid t.b.v. screening en bevestiging van voedselcontaminanten en residuen. Veelbelovende technieken worden geïmplementeerd in toekomstige routinematige analysemethoden voor voedselkwaliteit en -veiligheid. Er zal met name gewerkt worden aan nieuwe manieren om uit full-scan MS-gegevens nieuwe informatie te halen via retrospectieve data-analyse. Op deze manier kan worden teruggekeken in reeds gemeten data om te zien of stoffen waar we nu in geïnteresseerd zijn in het verleden ook al voorkwamen. Het is van belang om een nieuw geïdentificeerde verbinding te kunnen kwantificeren, ook als hiervoor geen standaard beschikbaar is. Recentelijk is er software beschikbaar gekomen voor het kwantificeren van nieuwe verbindingen op basis van hun chemische samenstelling in afwezigheid van een referentiestof. Deze software zal onderzocht, en indien mogelijk, geïmplementeerd worden. Daarnaast werken we in dit project aan het opzetten van efficiëntere MS-analyses door monsters sneller te meten door toepassing van nieuwe directe ionisatie technieken. Hierbij worden componenten direct gemeten zonder scheiding vooraf. Tenslotte wordt nieuwe wetgeving kritisch gevolgd en worden de nieuwe massaspectrometrische meetmethoden getoetst of deze binnen nieuwe regelgeving passen of passend gemaakt kunnen worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/21