Innovatieve dijken en kwelders: Opst. integrale eindrapportage (BO-11-015-044)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

 

Uit de laatste veiligheidstoetsing is gebleken dat vooral door problemen met de dijkbekleding grote dijktrajecten in het Waddengebied niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. De opgave om de primaire keringen weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen biedt kansen voor de toepassing van nieuwe dijkconcepten in het Waddengebied. Innovatieve dijkconcepten kunnen goedkoper zijn, beter passen in het landschap, nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied, beter tegenmoet komen aan internationale status van de Waddenzee als belangrijk natuurgebied en ook robuuster zijn en daarmee beter beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Om een voorkeursstrategie te kunnen bepalen voor de veiligheid in het Waddengebied is inzicht nodig in de kosten en baten van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van traditionele dijkversterking. Er zijn zijn al diverse studies uitgevoerd naar kosten en baten van innnovatieve dijken, maar het is bekend dat kosten en baten in sterke mate locatiespecifiek zijn. Voor de Groene Dollard dijk is ingezoomed op de baten maar 1 individuele case geeft onvoldoende informatie om een gedegen afweging te kunnen maken. Begin 2014 is er ook voor Lauwersoog een analyse gemaakt van de maatschappelijke baten van innovatieve dijkconcepten. Die informatie is verwerkt in de integrale eindrapportage voor innovatieve dijkconcepten voor het Waddengebied. Geconcudereerd wordt dat innovatieve dijkconcepten blijken kansrijk als alternatief voor traditionele dijkversterking in het Waddengebied. Met name het ontwikkelen van kwelders en de brede groene dijk blijken kostentechnisch en vanwege landschappelijke en natuurwaarden zeer interessant om verder te onderzoeken in nauwe samenwerking met lokale stakeholders
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14