Project Details

Description

Het CGN zal haar rol als vernieuwende genenbank verder uitbouwen en zo beter inspelen op de veranderende behoeften van het bedrijfsleven, de wetenschap en de maatschappij.

  • Er zal meer worden ingespeeld op de behoefte vanuit de gebruikers aan andere type collecties, niet primair gericht op conservering, zoals onderzoekspopulaties voor kartering, homogene lijnen voor genotypering en fenotypering, maar ook collecties gericht op gebruik in het onderwijs en publieksvoorlichting.
  • De documentatie van de collecties van het CGN, en de beschikbaarstelling van de betreffende informatie aan gebruikers, zal worden onderhouden en waar mogelijk verbeterd.
  • Er zal actief en op groter schaal om feed-back van verschillende gebruikersgroepen op de inrichting van de CGN website worden gevraagd. Op basis hiervan zullen de CGN sites worden aangepast of vernieuwd.
  • Er zal, i.s.m. lopende initiatieven zoals DivSeek (initiatief Global Crop Diversity Trust e.a.) en het Virtual Lab for Plant Breeding (publiek/privaat initiatief), een prominente rol worden gespeeld in het zoeken naar en toepassen van benaderingen die de gebruikers van genenbanken optimaal in staat zullen stellen gebruik te maken van de kennis en data gegenereerd door de genomica en deze te combineren met traditionele phenotypische informatie.
  • Er zal aan de voorwaarden worden voldaan om in het kader van de Europese implementatie van het Nagoya protocol de CGN collecties de status van Registered Collection te laten krijgen.
  • Tevens zal een systeem worden ingevoerd waarmee tegen minimale transactiekosten een handling fee van de gebruikers van de CGN collecties kan worden gevraagd, met het oog op het terugdringen van ongewenst gebruik.
  • Tenslotte zal de kennis over de CGN collecties verder worden uitgebouwd door een voortzetting van de pre-competitieve evaluatie programmas i.s.m. met het veredelingsbedrijfsleven en Plantum, die waar mogelijk zullen worden uitgebreid met genotypering van de CGN collecties, evt. via TKI initiatieven.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20

Research Output

Coupling DAD and MS data in untargeted metabolomics

Wehrens, H. R. M. J., Engel, J., van Treuren, R., de Vos, R., Haug, K. & Rocca-Serra, P., 2019.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Technological and policy challenges to utilisation of plant genetic resources

van Hintum, T. J. L. & Brink, M., 2019, Sustaining global food security: the nexus of science and policy. Zeigler, R. S. (ed.). CSIRO Publishing, p. 36-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Activities

A global CWR in situ documentation system

Theo van Hintum (Participant)
26 Feb 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

The Climate Crisis and PGR - how PGR managers can cope with new uncertainties

Theo van Hintum (Speaker)
2 Jul 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Technology in Genebanks - and the need for it

Theo van Hintum (Speaker)
30 Apr 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Press / Media

No access, no benefits -part 3- The view from academia

T.J.L. van Hintum & M. Brink

15/11/18

1 Media contribution

Press/Media: Expert Comment

Op de schouders van Nicolai Vavilov

T.J.L. van Hintum

1/09/18

1 Media contribution

Press/Media: Public Engagement Activities