Innovatie en transitie in natuurbeleid: leren van longitudinaal casusonderzoek (WOT-04-011-037.07)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit onderzoek is om te zien in hoeverre institutionele factoren van invloed zijn op de beoogde transitie naar de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. Om de regels, routines en houdingen die vermaatschappelijking van het natuurbeleid bevorderen of belemmeren scherper in beeld te krijgen, zodat deze institutionele dimensies meer bewust kunnen worden meegenomen in de daadwerkelijke realisering van de ambitie in de provinciale natuurvisies.

Hoofdvraag van dit onderzoek is:

  • Welke factoren vanuit de institutionele omgeving werken belemmerend of stimulerend bij het samenspel tussen overheden en vernieuwende maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein?

Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden, hebben we de volgende deelvragen gesteld:

  1. Op welke manier is de interactie tussen vernieuwende maatschappelijke initiatieven en de institutionele omgeving te duiden aan de hand van de innovatie- en transitietheorie?
  2. Welke factoren werken belemmerend of stimulerend vanuit de institutionele omgeving bij het samenspel tussen overheden en vernieuwende maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein?
  3. Welke interactie en dynamiek is er bij dit samenspel? Zijn er verschillen per transitiefase?
  4. Welke sturing en rollen kunnen overheden hanteren om (het samenspel met) vernieuwende maatschappelijke initiatieven verder te brengen? Zijn er verschillen per transitiefase?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18