INITIATOR (KB-33-001-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

INITIATOR vereist veel ruimtelijke expliciete gegevens, die voldoende nauwkeurig zijn bij geschikte ruimtelijke resoluties en die nationaal consistent zijn. Naast biofysische gegevens zoals klimaat- en bodemgegevens, vereisen deze modellen gegevens over de huidige stand van de landbouw, zoals gegevens over landbouwactiviteit en bodembedekking. Voor het actualiseren, ontsluiten en het beheer en onderhoud van deze informatie is echter geen financiering voorzien. De meest relevante activiteitsgegevens zijn onder meer: aantal dieren, stalsystemen, beweidingstijd, gebruik van meststoffen, uitscheidingsfactoren, emissiefactoren, mestaanvoer en gewasproductie. Deze gegevens worden door RVO verzameld en werden tot voor kort door WENR ondergebracht in GIAB, waarbij o.a. de bedrijven en stallen ruimtelijk gealloceerd werden en gerelateerd werden aan percelen, en op ad-hoc basis geïntegreerd met INITIATOR. Vanaf 2017 worden deze zaken volledig door RVO uitgevoerd, waardoor de optimale aansluiting, kwaliteit en continueren van de inzet van INITIATOR/GIAB onder druk komt te staan. Vooral de ruimtelijke allocatie is een cruciale en specialistische stap voor het berekenen van de ruimtelijke verdeling van mesttoediening en ammoniakemissie. Daarnaast is het noodzakelijk om de harmonisatie met het CBS en ER/RIVM te intensiveren en te continuering in verband met de door INITIATOR/GIAB gebruikte NEMA-data (de officiële nationale methodiek voor bepaling van ammoniakemissie) en mestverwerkingsgegevens. Dit is onder andere van belang in verband met de verplichte rapportages voor de Europese Commissie. Om de inzet en de kwaliteit van INITIATOR/GIAB te garanderen en daar waar noodzakelijk de kwaliteitsborging, consistentie en gebruik van aanvullende data te verbeteren is het noodzakelijk om (i) GIAB te continueren en dit jaarlijks te actualiseren met RVO-gegevens, (ii) jaarlijks de INITIATOR-rekenmethodieken af te stemmen op die van CBS en ER/RIVM en (iii) het beheer, onderhoud en opslag van de gebruikte data te garanderen 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19