Infrastructuur Verkenning Natuurbeleid (WOT-04-011-032, WOT-04-011-025, WOT-04-006-104)

Project: EZproject

Description

Voor effectieve en efficiënte beleidsadvisering is kwaliteitsborging van de hierbij ingezette modellen relevant voor alle belanghebbenden. Het project Infrastructuur Verkenning Natuurbeleid, ook bekend als KwaliteitsSlag, realiseert structurele kwaliteitsborging van modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en indicatoren waarvan Wageningen Research de bronhouder is en die ingezet worden bij de uitvoering van WO-taken op het gebied van natuur- en milieu-onderzoek voor LNV en PBL.

Een kwaliteitssysteem is opgezet waarin drie kwaliteitsniveaus gedefiniëerd zijn: het minimaal vereiste kwaliteitsniveau Status A, het kwaliteitsniveau Status A+ dat afgestemd is op het door WR/WOT en PBL gedefiniëerde kwaliteitsniveau in het PBL Normenkader Modellen en het kwaliteitsniveau Status AA voor tenminste de belangrijkste modellen en bestanden (Jansen et al. 2004; Tiktak et al. 2009, 2010; Houweling et al. 2015).

De kwaliteitsborging focust op:

  • Nauwkeurige wetenschappelijke en technische documentatie, testen en valideren van het model;
  • Adequate opzet van beheer en onderhoud van het model;
  • Transparante communicatie over toepassing, gebruik en interpretatie van het model en de modelresultaten.

Het kwaliteitssysteem draagt daarmee bij aan heldere onderzoeksresultaten, goede overdrachtsmogelijkheden van modellen en betere onderbouwing bij (en dus verkleinen van risicos in) publieke discussies over de kwaliteit van modellen voor (beleids)advisering.

De kwaliteit van een groot aantal modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en indicatoren is naar het basiskwaliteitsniveau Status A gebracht; dit kwaliteitsniveau is in audits vastgesteld. Bij Status A worden nog niet alle kwaliteitsaspecten getoetst die relevant zijn. Het is daarom belangrijk om het gerealiseerde basiskwaliteitsniveau vast te houden en gedifferentieerd te verhogen tot kwaliteitsniveau A+ en voor de belangrijkste modellen uiteindelijk AA.

Naast verbeteren van de kwaliteit van het WR/WOt-modelleninstrumentarium en het vaststellen van het niveau via audits, vindt in dit project ook structureel beheer plaats van het modelleninstrumentarium.

Het beoogde resultaat bestaat uit een operationeel kwaliteitsysteem voor het WR/WOt-modelleninstrumentarium waarmee het kwaliteitsniveau van dit modelleninstrumentarium op een duidelijk omschreven niveau wordt geborgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/19