Infrastructuur Agromilieu (WOT-04-008-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het project Infrastructuur binnen het thema Agromilieu is jaarlijks een budget van 42.000 euro gereserveerd voor de kwaliteit van modellen en bestanden. Deze worden op kwaliteitsstatus A gebracht door documentatie op orde te brengen, audits voor te bereiden maar ook door aanvullend onderzoek (bijv. onzekerheden in kaart brengen). Het gaat hierbij alleen om modellen en databestanden die door WUR zijn ontwikkeld en die bij WUR in beheer zijn. Databestanden van buiten die nodig zijn om de modellen te kunnen draaien worden niet meegenomen in dit project

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20

Research Output

Rekenmodel LULUCF voor het Nationaal Systeem broeikasgasemissies: Versie submissie 2015 - concept

Arets, E. J. M. M., Hengeveld, G., Clerkx, A. P. P. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-interne notitie; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infrastructuur agromilieu. Tussenrapportage WOT-04-008-022

Arets, E. J. M. M., Clerkx, A. P. P. M., Hengeveld, G. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional