Infovoorziening agrarische grondmarkt (BO-43-115-004, BO-43-014.01-004, BO-20-019-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

De informatie over de agrarische grondmarkt draagt bij aan inzicht in de gevolgen van beleidsmaatregelen, uitvoering van beleid (mestbeleid-grondgebondenheid, berekenen pachtnormen, toetsing pachtprijzen), onderbouwing van de waardering van gronden en algemeen inzicht in het functioneren van de grondmarkt. Met de database Grondmarkt Agrarisch Gebied rapporteert dit project per kwartaal over de ontwikkeling van de agrarische grondmarkt (prijs en mobiliteit van bouwland en grasland) op nationaal en regionaal niveau.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/21