Indicatoren en methodieken duurzaamheid (KB-34-014-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Centrum voor Economische Informatievoorziening heeft nationaal en internationaal een belangrijke rol in het monitoren van de duurzaamheid van agrarische productiesystemen. De verschillende dimensies van duurzaamheid (people, planet, profit) worden in samenhang gemeten wat een integrale analyse van de economische, milieu kundige en sociale effecten mogelijk maakt. Dit project draagt bij aan de internationale afstemming en kennisuitwisseling rond de monitoring van duurzaamheidsthema's. Verder wordt vanuit dit project bijgedragen aan de methodische uitwerking, implementatie en documentatie van duurzaamheidsindicatoren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21