In vitro darm systeem voor AMR (KB-37-003-024)

Project: EZproject

Project Details

Description


De afgelopen jaren is een grote reductie in het gebruik van antibiotica in de veehouderij gerealiseerd, met als gevolg een dalende trend in antimicrobiële resistentie (AMR). Antibioticumresistentie blijft echter een actuele dreiging en naast de reductie van antibioticumgebruik zal ook gezocht moeten worden naar andere interventiestrategieën.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21