Improving Herring Recr Surveys IHeRS (KB-36-002-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

De geboorte en opgroeien van jonge vis (jonge aanwas) is één van de voornaamste drivers van vispopulatiedynamica. Het is tegelijkertijd ook één van de lastigste biologische processen om een goed beeld van te krijgen. In de Noordzee zijn er twee monitoringsprogrammas actief om haringlarven te bemonsteren om zo een beeld te krijgen van de jonge aanwas van herfst paaiende haring. The Downs Recruitment Survey (DRS) is uitgevoerd in 2018 en 2019 om informatie te krijgen over de recruitment van winterpaaiers. De ICES Herring Assessment Working Group (HAWG) is positief over deze eerste resultaten van de DRS, maar over de verschillen in de bemonstering ten opzichte van de IBTS-MIK zijn nog vragen. De beschikbare surveytijd binnen de DRS is niet genoeg om hier dieper op in te gaan. Dit project zal informatie verzamelen over het effect van dag versus nacht bemonstering, het gebruik van een blauw net in plaats van zwart, en het effect van de water stroming op de bemonstering van de larven. Met deze resultaten kan er een verbeterde proxy voor recruitment van Noordzee haring gegeven worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21