Improving herring larvae surveys indices (HERLARS) (KB-36-002-006, KB-24-005-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

De geboorte en opgroeien van jonge vis (jonge aanwas) is één van de voornaamste drivers van vispopulatiedynamica. Het is tegelijkertijd ook één van de lastigste biologische processen om een goed beeld van te krijgen. In de Noordzee zijn er twee monitoringsprogrammas actief om haringlarven te bemonsteren om zo een beeld te krijgen van de jonge aanwas. Echter zijn er verbeteringen nodig in de methodiek die gebruikt wordt om deze bemonstering om te zetten in een schatting van jonge aanwas. In dit project stellen we, om dat doel te bereiken, een aantal activiteiten voor, te weten: modelleren van de verspreiding van larven, het gebruik van tot nu toe ongebruikte larve gegevens om tijdseries over larven-aantallen te verbeteren en het gebruik van simulatiemodellen om te evalueren hoe bovenstaande punten het beheer ten positieve verbeteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19