Improved age determination of pikeperch and bream for stock assessment Ijsselmeer (KB-36-002-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Leeftijdsbepalingen vormen een belangrijke basis voor visserijmodellen die gebaseerd zijn op het volgen van cohorten over de tijd. Onlangs zijn nieuwe visserijmodellen voor het IJsselmeer ontwikkeld waarbij nauwkeurige schattingen van de leeftijdsopbouw van de bestanden van snoekbaars en brasem van groot belang zijn. De huidige wijze van leeftijdsbepalingen in het WOT-programma heeft het risico leeftijden van met name oudere vissen aanzienlijk te onderschatten. In dit project worden daarom routines ontwikkelt om de leeftijdsbepaling op basis van otolieten te kunnen doen, een internationaal bewezen methode om ook van (zeer) oude vissen de leeftijd nauwkeurig te kunnen bepalen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21