Implementatie van het Noordzeeakkoord (BO-43-023.03-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland investeert de komende decennia fors in de uitbreiding van windmolenparken op zee als onderdeel van het Klimaatakkoord. De Noordzee is een van de drukste gebruikte zeeën ter wereld. De uitbreiding van wind op zee staat dan ook op gespannen voet met de belangrijke functies die de Noordzee ook heeft voor natuur en voedselvoorziening. Onder regie van het Orgaan van de Fysieke Leefomgeving wordt in overleg tussen de betrokken ministeries en de maatschappelijke partijen gewerkt aan een Noordzee Akkoord. Hierin staan afspraken over het verdelen van de ruimte op de Noordzee. In het project Implementatie van het Noordzeeakkoord ondersteunt Wageningen Research het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel met inhoudelijke en procesmatige kennis en expertise voor het invullen van de gemaakte afspraken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20