Implementatie monitoring pilots gezonde kalverketen (BO-43-111-084)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het kader van de subsidieregeling ‘Pilots gezonde kalverketen’ zijn in 2022 aanvragen voor pilotstudies ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door consortia/samenwerkingsverbanden die minimaal bestaan uit een melkveehouder, slachter en afzetkanaal. De pilots onderzoeken en demonstreren hoe door veranderingen in de samenwerking in de kalverketen de gezondheid van kalveren kan worden verbeterd. Subsidieontvangers zijn verplicht om mee te werken aan een voorgeschreven wijze van monitoring met betrekking tot de gezondheid en het dierenwelzijn van kalveren. Wageningen Livestock Research voert deze montoring uit in alle projecten die worden gehonoreerd. Het monitoringsonderzoek bestaat uit drie fasen: (i) een fase van inventarisatie en definitie, waarin voor elk gehonoreerd project een relevante onderzoeksopzet wordt opgesteld, (ii) een uitvoerings- en waarnemingsfase, waarin de waarnemingen worden verricht op bedrijven en slachterijen en overige gegevens worden verzameld, en (iii) een fase van analyse van gegevens en rapportage .

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24