Impact transitiescenario’s op verdienmodellen en verdienvermogen (BO-43-109-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

In verschillende deelsectoren is export een drijvende factor en gedeeld belang van primaire ondernemers en ketenpartijen. Het huidige exportmodel staat echter onder druk vanwege de grote impact op milieu, natuur en leefomgeving. Het is denkbaar dat de transitie naar duurzame landbouw op gespannen voet komt te staan met het exportmodel dat nu voor veel ondernemers geldt en Nederlandse landbouw wereldwijde bekendheid heeft verzorgd. De transitie kan zowel negatieve als positieve effecten hebben. De vraag is wat er gaat gebeuren als er anders geëxporteerd wordt (zowel in kwantiteit als in kwaliteit van goederen en diensten) door bv. de transities die we beogen voor duurzame landbouw. Dit project beoogt de trade-offs (of afwegingen) en doorwerkingen in kaart te brengen en zo nodig in de beleidsoverwegingen mee te nemen. In het onderzoek wordt verkend wat voor scenario’s we redelijk kunnen verwachten en welk effecten dit heeft op de verdienmodellen en verdienvermogen van het agrocomplex.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24