ID C1 Graslandmanagement in praktijk NAPRO (BO-43-105-026, BO-53-003-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project “Dier en voer pilot-Graslandmanagement in de praktijk” gaat in op de reductie van CH4 en NH3 via rantsoen van het vee, wat direct in relatie staat met het graslandmanagement. Van graslandmanagement is niet bekend hoe het uitwerkt op de reductie van methaan en ammoniak.

 

Er wordt voortgebouwd op de meest recente (internationale) wetenschappelijke kennis (o.a. uit de onderzoeksresultaten van de klimaatenveloppe 2018 en 2019), praktijkkennis en kennis uit Topsectorenonderzoek. Deze kennis wordt gecombineerd met de nieuwste inzichten en meetmogelijkheden, waarbij de samenhang van processen en variaties in de spijsvertering blootgelegd worden om zo de nieuwe kennis te ontwikkelen die tot de reductie van methaan en ammoniak leiden. De onderzoeksprojecten binnen de integrale aanpak methaan en ammoniak melkveehouderij focussen enerzijds op deelonderwerpen, maar hangen nauw met elkaar samen vanwege de doorwerking van de effecten. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22