Iconen houdbaarheid voedselverspilling (BO-43-110-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederlandse consumenten gooien zon 34 kg/pp per jaar aan vast voedsel en zon 8 kg/pppj aan vloeibaar voedsel weg. Zon 14% daarvan is gerelateerd aan houdbaarheidsdata. Passend binnen de overheidsambitie om voedselverspilling te hebben gehalveerd in 2030, zoekt het ministerie van LNV naar mogelijkheden om het weggooigedrag van consumenten bij te sturen. Achterliggend doel voor LNV is de kennis en vaardigheden van consumenten rondom de verschillende soorten houdbaarheidsdatums (THT, TGT) te vergroten en daaruit afgeleid de hoeveelheid voedselverspilling te verminderen. Vanuit eerder (Europees) onderzoek blijkt dat de houdbaarheidsdatum een belangrijke rol speelt als oorzaak voor voedselverspilling. Het gaat dan met name over het verkeerd interpreteren van de verschillende typen houdbaarheidsdatums door consumenten, en het daarop baseren van weggooigedrag. Daarbij worden bijvoorbeeld THT-datums, die ingaan op de kwaliteit van een product, gebruikt als een TGT-datum, die gerelateerd is aan aspecten van voedselveiligheid. Hierdoor gooien consumenten nog goed voedsel weg. Om consumenten bewust te maken van het verschil tussen de houdbaarheidsdata en hen te informeren hoe zij het beste met deze datums kunnen omgaan, is in 2019-2020 een bredere publiekscampagne ontwikkeld binnen de Green Deal Over de datum? door LNV en de Stichting Samen tegen Voedselverspilling actielijn 3: consument. Deze campagne met de naam Hoe verspillingsvrij ben jij? is in juni 2020 gelanceerd. Tegelijkertijd wordt gezocht naar aanvullende mogelijkheden om via datum-aanduiding consumentengedrag bij te sturen naar minder verspilling. LNV heeft behoefte aan een verkenning van de mogelijkheden die het gebruik van visual cues (iconen) op verpakkingen biedt om voedselverspilling bij mensen thuis daadwerkelijk te verminderen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21