HPAI: pulmonale vaccinatie (WOT-01-003-067)

  • Peeters, Ben (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Recent is door Wageningen Bioveterinary Research aangetoond dat kippen volledig tegen een infectie met hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) kunnen worden beschermd met een geïnactiveerd virusvaccin dat direct via intubatie in de longen is toegediend. Dit is uiteraard geen toepasbare methode in de praktijk. Passieve inhalatie van een dergelijk poedervaccin (sprayen) resulteerde slechts in een gedeeltelijke bescherming, omdat naar alle waarschijnlijkheid de presentatie van het vaccin in de longen suboptimaal verloopt.

Het doel van het project is een dergelijk vaccin zodanig te verbeteren dat het wel effectief is; gekeken wordt o.a. naar de juiste dosering, de partikelgrootte om wel voldoende de longen te bereiken, duur van de blootstelling aan het vaccin en de toepassing van verschillende adjuvantia.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.