How can water management improve food security: the role of water valuation (KB-35-008-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het toepassen van de voedselsysteemaanpak of Food System Approach, die meer elementen omvat dan alleen voedsel productie in de landbouw, verruimt ook het perspectief van de waardering van water. Het raakt ook aan aspecten van het drinkwatersysteem en de bijbehorende infrastructuur voor drinkwatervoorziening, afvalwaterbehandeling, waterveiligheid en hygiëne.

 

Het Food-Water Valuing Framework (FWVF) is ontwikkeld om de methodologie van het waarderen van water te combineren met het totale voedselsysteem. Het raamwerk is bedoeld om de aanpak van het waarderen van water uit te breiden met aspecten van het voedselsysteem, zodat het meer Sustainable Development Goals (SDG) zoals Zero Hunger (SDG2) geïncorporeerd kunnen worden  Dit betekent ook dat er meer maatregelen en oplossingen in beeld komen en afgewogen moeten worden op basis van de interactie tussen het watersysteem en het voedselsysteem. Daardoor zijn er meer betrokken partijen waarmee rekening gehouden moet worden.

 

Een voorbeeld van een terugkoppelingsmechanisme van het voedselsysteem op het waarderen van water is bijvoorbeeld de verandering van diëten, die bijvoorbeeld minder waterintensief zullen zijn (vlees vervangen door peulvruchten bijvoorbeeld). Een tweede voorbeeld is dat verdelingseffecten van voedsel een belangrijk aspect zijn van het realiseren van de SDG2 Zero Hunger. Dit betekent ook dat de verdeling van water over bevolkingsgroepen via voedsel belangrijk is, terwijl  dit verdelingseffect vaak niet in waardering van water wordt opgenomen.

 

In deze studie breiden we het FWVF uit door expliciet naar de rol van verschillende waterbeheer thema’s zoals waterkwaliteit, schaarste van zoetwater, verzilting, overstroming en wateroverlast, te kijken en hoe deze het voedselsysteem beïnvloeden. Met deze inzichten kunnen de transities in voedsel- en watersystemen en de bijbehorende transitiepaden beter worden ondersteund.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.