HNT - monitoring energiezuinige bioteelt tomaat en paprika (BO-25.11-001-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het kasklimaat in een biologische teelt verschilt van een standaard teelt doordat vanuit de bodem extra vocht aan de kaslucht wordt aangevoerd en doordat er minder ruimte is voor luchtslangen tussen het gewas. De luchtslangen moeten tussen het gewas worden geplaatst en brengen daarmee ook lucht op een andere plaats in dan wat gebruikelijk is bij een gotenteelt. Bovendien is de beheersing van het kasklimaat crucialer voor de teelt omdat er minder correctiemiddelen beschikbaar zijn als schimmelziekten zoals Meeldauw of Botrytis optreden. Bij de start van de teelt wordt de bodem wel bedekt met wit folie om de verdamping vanuit de bodem enigszins te verlagen. Ten behoeve van de zomerperiode wordt (mogelijk) een vernevelingsinstallatie geïnstalleerd om het ventilatievoud laag te houden, waardoor tijdens zonnige dagen de luchtvochtigheid en de CO2-concentratie hoger kunnen blijven.

Het rendement van de regain unit is sterk afhankelijk van de verhouding tussen ingeblazen en uitgeblazen lucht. Ook de afgelegde weg en de stroomrichting heeft hier invloed op. De regainunit bespaart ongeveer 4 m3/m2.jaar en de ventilatoren kosten tezamen ±12 kWh/m2.jaar. De lichtdoorlaat van het diffuse glas is met 2 PAR-meters niet nauwkeurig te meten. Geschat wordt dat het gaat om een lichtdoorlaat van 60 tot 65%.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/13