Historische analyse beleidsverschuivingen draagvlak natuur (WOT-04-010-036.85)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 1997 zijn om de vijf jaar publieksenquêtes uitgevoerd naar het maatschappelijk draagvlak voor natuur. De publieksenquêtes zijn een belangrijk instrument voor de (diverse) overheden en natuur- en landschapsorganisaties om een beeld te krijgen over wat burgers willen met en vinden van natuur, waarvoor een beroep op hen kan worden gedaan, aan welke stimulansen vanuit beleid burgers behoefte hebben en wat de trends en ontwikkelingen zijn ten aanzien van draagvlak voor natuur. Het vermoeden is dat de inzichten uit deze enquêtes inzichten opleveren over de trend  in maatschappelijk draagvlak en mogelijke achterliggende oorzaken, zoals economische ontwikkelingen en wijzigingen in het natuurbeleid. Dit instrument kan hiermee ook worden gebruikt als ankerpunt om het potentiele effect van beleidswendingen te duiden. Het project analyseert de trends in het publieke draagvlak naast de ontwikkelingen in het landelijke natuurbeleid beleid met betrekking tot burgerbetrokkenheid. De trends in het beleid worden geanalyseerd m.b.v. een discoursanalyse. De historische analyse van de draagvlakenquêtes loopt over de periode 1997 2013. De analyses dragen bij aan beter begrip over de betekenis van beleid t.a.v. maatschappelijke betrokkenheid bij natuur. Daarnaast wordt de kennis uit dit project gebruikt als input voor de Balans voor de Leefomgeving 2018 en de Natuurverkenning 2020.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17