HIP WP 4.1 Communication HIP (BO-43-121-011, BO-43-102.03-000)

Project: EZproject

Project Details

Description

BB1 (interactie van de plant met de bodem) bestaat uit vijf work packages met een loopt van 2019-2023. De eerste vier work packages zijn gekoppeld aan vier TTW projecten uit een gezamenlijke call: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-nwo-domein-ttw-holland-innovative-potato/partnership-nwo-domein-ttw-holland-innovative-potato.html

- BB1.1 The chemical communication between potato and cyst nematodes as a basis for sustainable improvement of potato yield.

- BB1.2 Getting to the roots of stress resilience of potato plants.

- BB1.3 Markers and models for yield in potato (MAMY)

- BB1.4 Yield gap analysis for sustainable potato production

- BB1.5 On vitality of seed potatoes

BB2 (knol-kwaliteitseigenschappen uit kruisbare verwanten) is in 2018 afgerond

BB3 (ziekte en plaag resistentie uit kruisbare verwanten) loopt van 2019 tm 2023 en bestaat uit 3 workpackages

- BB3.1 Resistance to microbial pathogens

- BB3.2 Resistance to nematodes

- BB3.3 Resistance to insects

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.