HEU Engage4Bio (cofin) (KB-34-003-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Engage4Bio is gericht op het versnellen van de transitie naar een circulaire bio-economie binnen Europese regio’s. In het project wordt gewerkt aan een verbeterde samenwerking tussen kennispartners, bedrijven en overheden aan specifieke regionale waardenketens, en aan een grotere maatschappelijke betrokkenheid en bewustzijn, door de inzet van creativiteit en ontwerp, en een betere inzet van onderwijs en leren. Engage4Bio is gericht op samenwerken met regionale partners aan een toekomstperspectief, en het bepalen en ondernemen van concrete activiteiten om de doelstellingen te implementeren en te zorgen voor impact. Het project kent 4 fasen:

 

  • de kaders, gericht op het inzichtelijk maken van de achterliggende concepten van missiegedreven innovatie en de transitie naar een circulaire bio-economie: 1) de principes en routes van verwaarden van biomassa en zij- en reststromen naar nieuwe toepassingen, 2) het perspectief en de condities voor implementatie in een regionale setting; 3) de rol van creativiteit en ontwerp, en 4) vanuit leren en bewustwording;
  • uitwerken van ontwikkelpaden: co-creatie van regionale toekomstvisie, samen met regionale partners; versterken van kennis en vaardigheden binnen regionale netwerken; opzet van bewustwordingstrajecten en trainingsprogramma’s;
  • uitvoeren van programma van regionale activiteiten en projecten (gericht op vergroten van bewustzijn en brede maatschappelijke betrokkenheid bij regionale circulaire bio- economie, zoals evenementen en trainingen).
  • uitwisseling tussen regionale cases en delen van uitkomsten en inzichten met EU beleid, het nationaal- (Topsector) beleid en uitvoering, en binnen regionale netwerken.

 

Het consortium en de cases binnen Engage4Bio zijn zo samengesteld dat een breed palet aan biogrondstoffen, toepassingsgebieden en transitiepaden wordt bestreken: transitie van de bouwsector en interieurbouw vanuit houtverwaarding in Oostenrijk, agrofood reststroom verwaarding in Hongarije, nieuwe grondstoffen en materialen en verwaarden reststromen voor circulair textiel in Nederland (Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen/Oost Nederland), marine biogrondstoffen in Italie en biobased verpakkingen in Finland;

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24