Hervorming GVB: gevolgen voor Technische maatregelen (BO-20-010-008)

  • Pastoors, Martin (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het eindrapport ‘Herziening GVB: gevolgen voor Technische Maatregelen’ geeft een korte terugkoppeling van de twee STECF evaluaties die gehouden zijn in 2012 en 2013 waar IMARES aan heeft bijgedragen; geeft aan welke artikelen van EG Verordening Nr. 850/98 (de technische maatregelen) herzien zouden moeten worden in het licht van de aanlandplicht en welke herzien zouden kunnen worden (omdat ze bijdragen aan discarden); en geeft een weerslag van de gesprekken die met 6 innovatieve vissers gevoerd zijn op de actieve vloot over de relatie tussen innovatie en regelgeving, en over de technische maatregelen in relatie tot de herziening van het GVB en op verplichtingen vanuit N2000 en de KRM. De definitieve eindrapportage zal worden opgeleverd in maart 2014.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/13