Helpdesk Gebiedsgerichte Deltaprogramma's (BO-11-015-000)

Project: EZproject

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/13

Research Output

Baten innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

van Loon-Steensma, J. M., Henkens, R. J. H. G. & de Groot, A. V., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 84 p. (Alterra-rapport; no. 2529)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., Broekmeyer, M. E. A., Paulissen, M. P. C. P., Oostenbrink, W. T., Smit, C., Cornelius, E. J. & Jolink, E., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 89 p. (Alterra-rapport; no. 2522)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevoeligheidsanalyse Innovatieve Dijken Waddengebied : een verkenning naar de meest kansrijke dijkconcepen voor de Waddenkust

van Loon-Steensma, J. M. & Schelfhout, H. A., 2013, Wageningen: Wageningen Universiteit: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 2483)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access