Haverketen (Fiat Avena) (KB-15-001-003, KB-15-014-002, KB-15-001-003.01)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel

De voedingskwaliteiten en gezondheidsfunctionaliteiten van haver worden internationaal steeds meer onderkend. Voedingsvezels (met EFSA-goedgekeurde claim voor verlaging cholesterol), hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, eiwit met gunstig aminozuur profiel, langzaam verterend zetmeel, hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en antioxidanten maken haver tot een product dat zeer goed past in de voedingsbehoefte van mens en dier. Daarnaast heeft haver diverse interessante landbouwkundige eigenschappen, zoals lage N-behoefte, hoge ziekteresistentie, en onderdrukking ziektekiemen in de grond. Doel van dit project is om haver uit de vergetelheid te halen en terug te brengen in de Nederlandse landbouw, voeding en diervoeder.

 

Werkwijze

Om bovenstaand doel te bereiken heeft Wageningen UR het initiatief genomen tot het oprichten van De Nederlandse Haverketen, een open samenwerkingsverband tussen private sector en onderzoeksinstellingen op basis van de kernwoorden die het gewas haver karakteriseren: Gezond, Voedzaam, Duurzaam.

Onderzoekpartners en bedrijfsleven partijen uit de keten formuleren samen onderzoeksvragen die omgewerkt worden tot projectvoorstellen of onderzoeksprogramma’s. Deze zijn gericht op veredeling, ras-selectie en teeltoptimalisatie, ketenbeheersing (o.a. glutenvrij), verwerking (zoals voorbehandelingen, maalcondities, moutcondities), productontwikkeling en -innovaties, gezondheid en inhoudsstoffen, veelal in geïntegreerde ketensetting.

 

Resultaten

De volgende projectvoorstellen zijn ingediend:

  • KBBE.2013.1.2-03: Traditional foods (transfer of knowledge to SMEs); PSG is leader WP Grains met daarin haver en glutenvrij (gestart: eind2013).
  • (TKI A&F) Oat Food Innovations  Haverproductieketen-consortium: bakkers, telers, veredelaars, NGO’s en kennisinstellingen. Ingediend 12-09-2014
  • EU voorstel voor H2020 ingediend op 15-08-2014 gericht op haver, EU-FOOAT.
  • EU voorstel voor H2020 ingediend op granen en diversiteit, BioDiverCer.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.