Handvatten voor veerkrachtige Natuur (KB-36-001-006, KB-24-004-025.02)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het natuurbeleid heeft behoefte aan vuistregels om de gevolgen van klimaatopwarming, de toename van weersextremen en veranderend landgebruik beter op te kunnen vangen. In dit project wordt onderzocht hoe de veerkracht van ecosystemen gestimuleerd kan worden. Veerkracht zelf is moeilijk te meten, maar een belangrijke pijler voor veerkrachtige ecosystemen is een hoge functionele diversiteit. In dit project richten we ons op de vraag: Welke factoren beïnvloeden functionele diversiteit? Hoe kan de connectiviteit en heterogeniteit van natuurgebieden bijdragen aan de veerkracht van ecosystemen bij verschillende niveaus van verstoring?

Relevante achterliggende vragen zijn onder meer:  Welke trade-off bestaat er tussen heterogene en homogene landschappen. In hoeverre is het optimale landschap afhankelijk van de schaal waarop soorten opereren en de schaal van de verstoringen? Wat is het effect van landschappelijke heterogeniteit op het voorkomen en de diversiteit van plant-strategieën? Hoe helpen heterogeniteitsmaten ons hierin inzicht te krijgen? Welke heterogeniteitsmaten op landschapsniveau kunnen ons helpen bij het monitoren van het voorkomen en de diversiteit van plant-strategieën?

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20