Handvatten reductie emissies geitensector (BO-43-111-080)

Project: LNV project

Project Details

Description

De veehouderij moet emissies (met name methaan en ammoniak) verminderen. Hiervoor loopt veel onderzoek, vooral bij de grote sectoren. Er is echter ook onderzoek nodig naar de beschikbare kennis over emissies in de geitenhouderij (enterisch methaan uit het dier en ammoniak, methaan en lachgas vanuit de stalmest) en toe te passen maatregelen om de emissies te reduceren in deze sector. Er is nog te weinig bekend over efficiënte maatregelen om de emissies in de geitensector te beperken, anders dan in de grotere sectoren in de veehouderij. Het is de bedoeling dat ook deze sector zijn management aanpast om bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen op het gebied van klimaat. De geitensector komt in het huidige lopende onderzoek weinig aan bod.

 

Van een bescheiden dierlijke sector, is de geitensector inmiddels zodanig gegroeid dat die zo langzamerhand tot de grotere sectoren kan worden gerekend. In de doelstelling om emissies te reduceren uit de veehouderij wordt inmiddels de geitensector hierin meegenomen, wat eerder niet het geval was. Tot nu toe was de sector minder in beeld. Vanwege de recente ontwikkelingen rondom o.a. stikstof en de klimaatdoelen (voor o.a. 2030) moet er nu ook voor deze sector snel duidelijkheid komen over de oplossingsrichtingen. Het is niet vanzelfsprekend dat de opgedane kennis en toepasbare oplossingen in andere sectoren ook werken voor de geitenhouderij. Als wezenlijk andere diersoort kennen geiten hun eigen behoeften en afwijkende houderijsystemen, met mogelijke gevolgen voor de emissies.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24