Handelingsperspectief door beloning voor biodiversiteit te stapelen (BO-43-104-004, BO-43-023.01-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit onderzoek is gericht op de (on)mogelijkheden van het ontwikkelen van een systeem van gestapelde beloning waarbij een mix van publieke en private betalingen de boer in staat stelt om natuur-inclusief te gaan produceren. Hoe kan een dergelijk systeem er uit zien? Wat is daar voor nodig? Het project bouwt voort op de ervaringen van lopende experimenten, zoals bv Land van Waarde. Het project levert inzicht in de dos en donts voor gestapelde beloning, evenals randvoorwaarden, methoden en benodigde instrumenten, inclusief (on)mogelijkheden binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21