Habitatrichtlijnrapportage (WOT-04-009-034.04)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Europese lidstaten zijn verplicht om eens in de zes jaar op grond van artikel 12 van de Europese Vogelrichtlijn en artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn te rapporteren over de maatregelen die zijn genomen en over de mate van doelbereik. Dit laatste is voor de Vogelrichtlijn de omvang en verspreiding van de populaties van inheemse vogelsoorten en voor de Habitatrichtlijn de staat van instandhouding van soorten (Annex II, IV en V van de Habitatrichtlijn) en habitattypen (Annex I van de Habitatrichtlijn).

 

Het Ministerie van LNV Directie Natuur en Biodiversiteit (LNV N&B) is eindverantwoordelijk voor de Nederlandse rapportages. De Wettelijke Onderzoekstaak Informatievoorziening Natuur (WOT IN, onderdeel van de WOT Natuur en Milieu) ondersteunt LNV bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de rapportages. In 2019 is gerapporteerd. In 2020 worden op basis van de evaluatie in 2019 enkele verbeterpunten opgepakt. Vooralsnog wordt gedacht aan het actualiseren en verbeteren van de Favourable Reference Values van soorten en habitattypen van de Habitatrichtlijn conform de nieuw voorschriften van de EC.

StatusActive
Effective start/end date1/10/1131/12/20

Research Output

Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex B Habitatrichtlijnsoorten: Achtergronddocument

Bos-Groenendijk, G. I. & van Swaay, C. A. M., Apr 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 59 p. (WOt-technical report; no. 170)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen: Achtergronddocument

Janssen, J. (ed.), Bijlsma, R-J. (ed.), Arts, G., Baptist, M., Hennekens, S., de Knegt, B., van der Meij, T., Schaminée, J., van Strien, A., Wijnhoven, S. & Ysebaert, T., Apr 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 97 p. (WOt-technical report; no. 171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Habitatrichtlijnrapportage – Annex B. Tussenrapportage WOT-04-009-034.04

Clerkx, A. P. P. M., 2019, (WOt-interne notitie; no. 286)

Research output: Book/ReportReportProfessional