Habitatrichtlijnrapportage (WOT-04-009-034.04)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project betreft de Habitarichtlijn artikel 17 rapportage die op 31 juli 2025 door LNV ingediend dient te worden bij de Europese Commissie. In dit project worden alle data en informatie verzameld, geanalyseerd en geinterpreteerd samen met externe partijen (o.a. de soortenorganistaties en het CBS).

StatusActive
Effective start/end date1/10/1131/12/28