Haalbaarheidstudie Natuur-DataCube (KB-36-001-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een DataCube is een meerdimensionale opslag van data-arrays waarover efficiënt en snel bevragingen kunnen worden gedaan en afgeleide producten kunnen worden gemaakt op basis van een groot aantal datasets (de dimensies) voor een bepaald domein in die DataCube. In de haalbaarstudie is dit afgebakend tot data die een relatie hebben met basiskaarten die voor natuur gebruikt worden. De haalbaarheid wordt bepaald op basis van een inventarisatie van de huidige status van de beschikbare techniek en de potentie voor de komende jaren. De inventarisatie vindt plaats op basis van de huidige beschikbare en voor de WOT relevante producten waarbij de informatiekaart natuur (zie annex) een belangrijke bron is.

In de voorstudie wordt de State of the Art onderzocht m.b.t. de theorie, beschikbare tools en software en best practices met meer dimensionale opslag van data en de bevraging in een DataCube. Theorie en tools beperken zich niet tot alleen de opslagmethode van data, de DataCube, maar ook Machine Learning en ander AI-technieken die gebruikt kunnen worden om afgeleide producten te maken. Er wordt gekeken naar ervaringen met soortgelijke bestanden en de toepasbaarheid voor WOT-natuur.

De voorstudie levert een rapportage op met bevindingen aanbevelingen en scenarios voor vervolg. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20