H300 Zomerteelt in de WinterlichtKas met beperkt CO2 (BO-59-005-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit onderzoek willen we aantonen dat in onbelichte hogedraadteelt van komkommer in de winterlichtkas met een significant lagere input van CO2 dan in de praktijk, een minstens even hoge productie kan worden behaald. De belangrijkste punten van aandacht zijn:

  • Ontwerpen en valideren van een teeltstrategie met 10 kg CO2 per ha voor een voorjaars- en zomerteelt van een half jaar.
  • CO₂ ventilatieverlies sterk terugbrengen door (a) bij open ramen (raamstand > 5%) beperkt te doseren om het dalen onder de buitenconcentratie te vermijden; (b) de dosering aanpassen aan berekende opname van het gewas (lichtafhankelijk dosering) en (c) de luchtramen langer gesloten te houden. Hiervoor zal volgens Het Nieuwe Telen worden geteeld, en worden de in de Winterlichtkas aanwezige technieken optimaal ingezet.
  • Door aanpassen van de groeicondities zorgdragen voor een betere CO₂ benutting door het gewas. Maatregelen worden ontleend aan resultaten van eerdere CO2 proeven bij WUR Glastuinbouw, en zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit telen bij hogere RV, meer luchtcirculatie en locatie specifiek doseren.
  • Vermindering van CO₂ verliezen is in principe leidend, en niet zozeer de economische afweging of extra CO₂ (en daarmee accepteren dat er meer verliezen zijn) zal leiden tot een hogere financiële opbrengst. Wel zullen enkele (scenario) berekeningen worden gedaan om inzicht in de financiële consequenties te krijgen.
  • Lager gasverbruik voor verwarming. Op basis van ervaringen de afgelopen jaren denken we voor de betreffende periode 5 à 6 m3 per m2 aan gas nodig te hebben. In de praktijk is dat met ca 11 m3 per m2 ongeveer het dubbele. De lagere warmtebehoefte zal ook gemakkelijker ingevuld kunnen worden met warmte die is verzameld door de in de Winterlichtkas aanwezige regainunit.
  • Er behoeft minder gestookt te worden voor CO2-productie, dus minder vernietiging van warmte. De “vermeden zomerstook” is op voorhand berekend op 9.5 m3 gas per m2.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22