H300 Groen label kas (BO-59-005-005, BO-59-004-003, BO-51-002-005, BO-25.11-001-001, BO-12.03-014-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Groen Label Kas (GLK) staat voor een kas die betere milieuprestaties heeft dan de gangbare kas binnen de glastuinbouw. Het Groen Label Kas-concept richt zich op de voorlopende kassen binnen de glastuinbouw.

De milieuprestaties van een kas worden beoordeeld aan de hand van het certificatieschema Groen Label Kas. In dit certificatieschema worden minimale eisen gedefinieerd, evenals een scala aan keuzemaatregelen, waarmee punten behaald kunnen worden. Zodra voldoende punten behaald worden, mag de (te bouwen) kas Groen Label Kas heten.

Met het certificatieschema worden de investeringsplannen van een tuinder beoordeeld. Indien op basis van het ontwerp van de kas voldoende punten gehaald worden, krijgt de tuinder een kas-ontwerpcertificaat.

Het kas-ontwerpcertificaat duidt aan dat overheid en afnemer een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat de te bouwen kas voldoet aan de in het certificatieschema Groen Label Kas gestelde normen.

De investering in een glastuinbouwproject kan worden aangemeld voor de MIA- en VAMIL-regeling en eventueel voor de regeling Groenprojecten. Met het kas-ontwerpcertificaat kan de tuinder aantonen in hoeverre zijn plannen in aanmerking komen voor stimulering. Overigens kunnen in de diverse regelingen extra voorwaarden worden gesteld aanvullend op het certificatieschema GLK.

De focus op in het certificatieschema wordt op deze 4 hoofdonderwerpen gelegd: energie, lichthinder, water en nutriënten en gewasbescherming.

Vooral op energiegebied staan er momenteel grote wijzigingen op stapel. Er wordt gewerkt om de energie-efficiency welke nu leidend is in het energiecertificaat om te bouwen naar een CO2-emissie om beter bij het beleid van de overheid om op CO2-emissie te sturen, aan te sluiten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21