H300 Energiemonitor paddenstoelen (BO-59-005-012, BO-59-004-009, BO-51-002-011, BO-25.11-001-014)

  • Wildschut, Jeroen (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Energie efficiëntie Index (EEI) van de deelnemende bedrijven is in 2016 toegenomen tot 81,8 waarmee de doelstelling van 73,0 bij lange na niet gehaald is. Ook de bedrijven met uitsluitend witte champignons hebben met een EEI van 77,8 de doelstelling niet gehaald. Vooral de EEI van 93,5 van de plukbedrijven is fors boven de doelstelling. Desnijbedrijven hebben met een EEI van 75,9 de doelstelling echter ook niet gehaald.

Voor alle bedrijfstypen geldt als belangrijke reden voor de toename van het energieverbruik per kg paddenstoelen zowel een afname van de productie per m2 als een toename van het energieverbruik per m2.

 

Het aandeel duurzame energie is in 2016 uitgekomen op 12%. Doordat op enkele bedrijven energie uit biomassa wordt opgewekt waarvan de hoeveelheid onbekend is, is het werkelijke aandeel duurzame energie echter hoger dan 12%.

 

Hoewel de doelstelling van de MJA-e in 2016 niet gehaald is, heeft een aantal bedrijven in de categorieën energiezuinigst met ingekochte energie (gas & elektra), groenste bedrijven (minste fossiele energie per kg paddenstoelen) en bedrijven met de laagste CO2-uitstoot op het bedrijf bijzonder goede energieresultaten behaald, nl. 64 tot 79 % minder (fossiele)energieverbruik of CO2-uitstoot dan het deelnemersgemiddelde.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/21