H300 Energiemonitor bloembollen (BO-59-005-011, BO-59-004-008, BO-51-002-010, BO-25.11-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

T.o.v. 2008 is het over broei en teelt gewogen gemiddelde energieverbruik per eenheid met 17,8% afgenomen. De Energie-Efficiëntie-Index (EEI) in 2016 t.o.v. 2008 wordt hiermee 100 – 17,8 = 82,2. De doelstelling van de MJA-e+ voor 2016 (een EEI = 82,4) is hiermee net gehaald. Dit is gerealiseerd door het sterk verminderde gasverbruik in de broei. De vermindering van het elektraverbruik in de broei en vooral het energieverbruik (elektra en gas) in de teelt blijven sterk achter op de doelstellingen.

Achtergrond bij het verminderde gasverbruik bij de broei van tulp is o.a. de sterke toename van meerlagenteelt: 23% van de tulpenbroeiers past meerlagenteelt toe en deze broeiers broeien 49% van de tulpen.

 

Ondanks dat een energiebesparing per eenheid van 17,8% is gerealiseerd, is het totale energieverbruik door de gehele bloembollensector in 2016 gestegen naar 4,8 PJoule. Achtergrond hierbij is een toename van het areaal teelt t.o.v. 2008 met 7% en een stijging van de broeiproductie met 64%. Door een daling van het energieverbruik per 1000 stuks met 42% is het totale energieverbruik in de broeierij echter met 4% afgenomen.

 

Het aandeel Duurzame elektrische Energie is in 2016 uitgekomen op 10,9%. Het aandeel elektra opgewekt met zonnepanelen is gestegen naar 4,1% (dit was in 2013 nog 0,3%).

Het deel van de bedrijven dat duurzame thermische energie opwekte steeg naar 46,5% en 40,9 % van de bedrijven droogde met kaslucht, 8,1% heeft een zonnedak.

Hoewel een meerderheid van 60% van de bedrijven één-of-andere vorm van duurzame energie toepast, draagt dit voor slechts 6% bij aan de energievoorziening.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/23