H300 Energie en CO2 Winterlichtkas (BO-51-002-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Achtergrond

Het in 2016 ontwikkeld en gebouwde concept bestaat uit een aantal innovaties ten aanzien van het kasdek, kasdekmateriaal, kasconstructie en het scherm om de overall opbrengst van het natuurlijke winterlicht in de periode oktober - maart voor het gewas met meer dan 10% te kunnen verbeteren. In deze kas staat een komkommer ras dat het meest geschikt is voor de winterteelt, geteeld met het meest geschikte gewasmanagement, waardoor dit ten minste 10% efficiënter omgaat met het beschikbare natuurlijke licht.

Resultaten

Het eerste teeltjaar met komkommer aan de hogedraad in de Winterlichtkas is afgerond. Het laatste staartje van de teelt is er opvallend snel afgekomen met tot aan de laatste vruchten een erg mooie kwaliteit. Het resultaat stemt ons met enkele ups en downs die je tijdens de teelt beleeft, zeker tevreden.

277 vruchten met een totaal gewicht van 112 kg/m2 bij een energiegebruik van 21 m3/m2. Hierbij hebben we dan wel een kleine 10 kg CO2 moeten inkopen. Metingen laten zien dat deze kas inderdaad 10% meer licht doorlaat dan een referentiekas met een 4 meter kap op een 8 meter tralie, gecoate onderbouw en standaard glas.

Tijdens de teelt zijn minimaal wekelijks gegevens over klimaat, gewas en energie uitgewisseld. "Je mag trots zijn op het resultaat", kregen we als reactie. Dat willen we graag, maar we weten dat het nog beter kan!

Verbeterpunten voor 2018

We hebben het gewas te vaak moeten helpen door overdag te schermen, waarna alsnog het vochtdeficiet (VD) omhoog vloog met slappe koppen tot gevolg. Met een combinatie van verneveling en schermen verwachten we dit te kunnen ondervangen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/18 → 31/12/18