H300 Energie en CO2 Natte schermen en het energiegebruik (BO-51-002-013)

  • Baeza Romero, Esteban (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze lucht- en vochtuitwisseling wordt gedeeltelijk gecontroleerd door extra apparatuur (bijv. buitenluchtaanzuiging) of andere controleacties (bijv. Schermkieren), maar uit experimenten is gebleken dat een aanzienlijk deel van deze massastroom plaatsvindt via de schermen (Energy saving screen materials-Measurement method of radiation exchange, air permeability and humidity

transport and a calculation method for energy saving, report GTB-1431 ). Een nauwkeurige klimaatregeling kan alleen worden bereikt als de eigenschappen van het scherm met betrekking tot de hiervoor genoemde massastroom bekend zijn.

In een vorig project werden verschillende methoden en protocollen uitgewerkt om de fysische eigenschappen van het scherm te karakteriseren die relevant zijn om de energiebesparing te berekenen. In de praktijk kunnen deze eigenschappen echter aanzienlijk verschillen; de belangrijkste factor die de verschillen tussen de gemeten en gerealiseerde schermeigenschappen veroorzaakt, is de condensatie op de schermen. In de praktijk kan 's nachts de temperatuur van een scherm 3-8 ° C lager zijn dan de kasluchttemperatuur in het onderste compartiment (afhankelijk van het aantal en het type gebruikte schermen, de weersomstandigheden, de instelpunten van de klimaatregeling enz. ). Deze temperatuur ligt meestal onder de dauwpunttemperatuur, waardoor condensatie op het scherm te verwachten is. De aanwezigheid van condensatie kan het lucht- en vochttransport (door diffusie, convectie en directe geleiding door het materiaal) evenals de stralingskenmerken van het scherm aanzienlijk beïnvloeden. Omdat de bestaande protocollen voor het karakteriseren van fysische eigenschappen van de schermen zijn ontwikkeld om droge schermmonsters blijft het effect van vocht op het scherm buiten beeld. De prestaties van schermen in de tuinbouwpraktijk zullen daarom anders zijn dan wat er op grond van de (droge) metingen van de schermeigenschappen verwacht wordt. Vooral nieuwe schermmaterialen kunnen dan niet goed op hun potentie worden beoordeeld, wat de ontwikkeling van verbeterde schermen in de weg staat.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19